Naša škola

Systém vyučovania


Vyučovanie vo výtvarnom odbore sa deje skupinovo, v hudobnom odbore sa vyučuje individuálne.

Hodnotenie sa deje známkami, na konci roka žiaci dostanú vysvedčenie.

Naša škola je zaradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR do siete škôl.